Wydarzenia

DRUGI PRZETARG PISEMNY NIEOGRANICZONY NA NAJEM - XII 2014

W związku z nierozstrzygnięciem pierwszego pisemnego przetargu nieograniczonego na najem lokali w CWK (restauracja i bar kawowy) zapraszamy do składania ofert w ramach Ogłoszenia drugiego przetargu – dokumentacja w zakładce pn. Lokale do wynajęcia w CWK.

Moto Night Sale – Salon wyprzedaży samochodów

EDU-Opole Targi Edukacyjne 26-27 lutego 2015

Fiesta Garden 18-19 kwietnia 2015

 

Tytuł projektu: Zakup wyposażenia na potrzeby Regionalnego Centrum Biznesu w Opolu
Numer umowy: RPOP.01.01.01-16-007/11-00
Całkowita wartość projektu 1 852 709,54 zł, w tym dofinansowania 925 604,77 zł. Stanowi ono 50 % wartości wydatków kwalifikowanych.