Tytuł projektu: Zakup wyposażenia na potrzeby Regionalnego Centrum Biznesu w Opolu
Numer umowy: RPOP.01.01.01-16-007/11-00
Całkowita wartość projektu 1 852 709,54 zł, w tym dofinansowania 925 604,77 zł. Stanowi ono 50 % wartości wydatków kwalifikowanych.